top of page

Hvordan du kan spotte chok og traumer. Og få 5 konkrete råd til at forløse dem.


De fleste tænker på chok og traumer i forbindelse med voldsomme oplevelser i livet.

Det kan være ulykker, biluheld, dødsfald eller voldelige overfald.


Men chok og traumer kan også udløses ved tilsyneladende mindre voldsomme begivenheder, der kan kædes sammen med traumatiske oplevelser opstået i barndommen.


Som barn var vores krop og hjerne endnu ikke fuldt udviklet, og vores overlevelse var afhængig af omsorgsfulde og kærlige voksne, der passede på os.

Oplevede vi tidligt i barndommen - indenfor de første 7 år, at vi ikke følte os beskyttede og passede på, vil dét have sat sig i kroppen som traumer. Dét man også kalder for udviklingstraumer.


Senere i livet kan et billede, et ord eller en bestemt handling, vække barndomstraumet til live, og give det samme ubehag, som opstod i barndommen.

Kroppens alarmberedskab er (gen)aktiveret, som var man tilbage til den ubehagelige oplevelse tidligt i livet.


Kroppen husker

Selvom vi i det daglige som regel ikke går rundt og tænker på ubehagelige oplevelser vi tidligere har været udsat for, så husker kroppen.

Ubehagelige oplevelser bliver altså lagret i vores krop – som aftryk i kroppens celler - uden vi altid er bevidste om det.

Først når vi får en bevidsthed om hvad vi bærer på, kan vi handle på det.

Og få bearbejdet det vi bokser med.


Ikke to mennesker er ens.

Fordi vi er født med forskellig modstandskraft og har forskellige erfaringer med os i rygsækken, reagerer vi også forskelligt på det vi møder.

To mennesker kan med andre ord reagere på hver sin måde, på den samme hændelse.

Den ene kan opleve et chok, hvor den anden kan være fuldstændig upåvirket.


Langt de fleste mennesker vil typisk opleve 3-5 større chok og traumer i løbet af deres liv, hvis de ellers har haft et nogenlunde stabilt liv.

Mange kan allerede få det første traume som et foster i mors mave eller i forbindelse med sin egen fødsel. Særligt hvis moren oplevede fødslen som traumatisk.

Fødselstraumer, generationstraumer, og sågar traumer opstået i tidligere liv (hvis man tror på den slags), er forskellige typer traumer jeg som psykoterapeut hjælper med.


Mit barndomstraume

Jeg er vokset op i den sønderjyske by Vojens, som den ældste af en søskendeflok på 3 (senere kom der en ekstra bror til).

Selvom jeg har haft en god og tryg barndom, har jeg alligevel haft forholdsvist meget ”guf” i form af mønstre og følelser, jeg kunne dykke ned i.

Et af mine barndomstraumer har handlet om ensomhed og forladthed.

Mens jeg stadig læste til psykoterapeut og var ret meget i terapi - vi skulle som studerende øve os på hinanden - var min datter samtidig afsted på efterskole.

Den vinter blev jeg så ramt af følelsen af ensomhed, så jeg fik grædt mange tårer.

Min datter er det eneste barn jeg har, og jeg var på daværende tidspunkt ikke i et forhold.

Så ja, selvfølgelig savnede jeg hende, men de overvældende følelser stod alligevel ikke mål med den helt naturlige proces det er, at have en datter på efterskole.


I terapi blev jeg guidet tilbage på det følelsesmæssige tema og ”landede” i en episode, hvor jeg var 3½ år.

Min lillesøster var netop kommet til verden, og jeg var sammen med min far på besøg på sygehuset.

Midt i følelser af forventning og spænding, blev jeg forladt.

Det var åbenbart sådan, at børn ikke måtte komme med ind, så jeg blev efterladt alene ude på trappeopgangen.

Jeg har ingen erindring om hvor længe jeg sad der (sikkert ikke så længe), men følelsen af ensomhed og forladthed var altoverskyggende.

Det var denne følelse jeg blev mindet om, da min datter var afsted den vinter.

Og jeg fik hjælp af skønne studiekammerater, til at forløse traumet, der havde sat sig i min 3½-årige krop og fik healet mit indre sårede barn.Hvad er chok og traumer?

Når vi mennesker udsættes for en situation vi oplever som farlig, har vi 3 handlemuligheder, vi kan ty til.

Vi kan kæmpe, flygte eller fryse.


Chok opstår når en voldsom hændelse gør, at du ikke kan kæmpe eller flygte. Dvs. du fryser.

Du vil opleve dig som handlingslammet og magtesløs, og din krop stivner eller fastfryser i situationen.

Kroppen, muskler og energisystemer vil få blokeringer.


Et chok kan også defineres ud fra et UDIN.

UDIN står for Uventet, Dramatisk, Isoleret og Nul strategi.

Når noget pludseligt sker, helt uventet fordi du forinden var tryg, når det der sker, er dramatisk, føles voldsomt og livstruende, når du føler dig helt alene og isoleret i situationen (også selvom der kan være andre til stede) og når du nul strategi har for, hvordan du skal løse situationen, så vil der opstå et chok.


Uforløste chok lagres i kroppen, og vil føre til traumer.


Et traume er en følelsesmæssig overbelastning eller en skade på psyken.

Kroppen er i konstant stress og alarmberedskab, og vil være på vagt overfor lignende ubehagelige følelser eller oplevelser, der aktiverede traumet.

Man vil derfor ofte tiltrække lignende situationer i såkaldte traumekæder, der følelsesmæssigt minder om det tidligste traumatiske minde, indtil man får forløst dette.


Symptomer på chok og traumer

Mange af de kropslige og følelsesmæssige udfordringer vi går med, har rod i et chok eller et traume.

Det kan komme til udtryk på mange måder.


Symptomer på chok og traumer, kan vise sig i form af:

· Spændinger i kroppen. De opspændte muskler, vil sætte sig som "energiknuder" i kroppens chakrasystem.

· Smerter

· Kulde, fx konstant kolde hænder og fødder

· Hukommelsesbesvær

· Søvnbesvær og mareridt

· Angst

· Indre uro

· Kaos

· Vrede

· Stress

· Tankemylder

· Depression

· Handlingslammelse

· Oplevelse af tomhed

· Følelseskold selv overfor dem man holder af

· Skyld og skam


I min verden er det ikke meningen vi skal lide.

Hvis vi går med et eller flere symptomer, der kan lindres eller helt afhjælpes, hvorfor så ikke gøre det?


Hvordan forløser jeg chok og traumer?

I mit arbejde som psykoterapeut, er det vigtigt for mig at klienten føler sig tryg.

Det er klienten der indeholder nøglen til løsningen på sine udfordringer.

Men jeg er hele tiden under sessionen med klienten.

Jeg tilbyder at hjælpe til med at udfolde problemet og finde frem til klientens egne selvhelbredende og ressourcefyldte kapaciteter.


Jeg arbejder så vidt muligt altid kropsligt med klienten. Det er i kroppen, i det underbevidste og i sjælen, at vi finder svarene på de udfordringer vi har.

Jeg vil guide, så klienten får kontakt til sin krop, sine følelser og sin underbevidsthed.

Vi kan også lave fysiske og kropslige øvelser.


Når jeg arbejder med chok og traumer, finder jeg sammen med klienten frem til det tidligste traume på traumekæden – altså til årsagen - og får dette bearbejdet.

Ved at forløse det tidligste chok og traume, vil alle de følgende chok og traumer på samme traumekæde op til nutiden – altså alle de ubehag med samme følelsesmæssige tema, op til den alder klienten har i dag - typisk opløse sig.

Ofte handler det om at få løsnet op for det fastfrosne øjeblik – at få bevægelse i kroppens spændte og stivnede muskler i relation til den ubehagelige situation, og de følelser, der fulgte med.


Jeg har forskellige teknikker og tilgange til forløsning af chok og traumer.

Herunder bl.a. øjenbevægelsesintegration (EMDR), bevægelsesterapi og tankefelt terapi.


Efter forløsningen af chok og traumer, vil klienten ofte føle indre ro, glæde eller lethed.


Undervejs i terapien vil jeg hjælpe med at finde en modvægt til traumet. Det kan være i form af en ressource eller styrke hos klienten.

Har klienten f.eks. oplevet handlingslammelse, er det vigtigt at finde et tidspunkt, hvor klienten følte sig handlekraftig. Eller har klienten oplevet af føle sig alene, vil vi finde en situation, hvor klienten følte sig som en del af et fællesskab.


Selvom det kan være en stor fordel, at få professionel hjælp til forløsning af chok og traumer, så er der flere ting, du selv kan gøre.


5 råd til selv at håndtere chok og traumer

1. Bliv i følelsen

Ofte har vi en tendens til at flygte fra ubehagelige følelser ved at dulme eller lade sig aflede med fx mad, forskellige gøremål, smøger, alkohol, skærmtid eller andet.

Selvom det lykkes, så fjerne det ikke problemet. Det er stadig lagret i kroppen og vil uden tvivl dukke op igen med fornyet styrke.

Når du øver dig i at blive i de ubehagelige følelser eller kropslige fornemmelser, så træner du dig selv i at håndtere følelsen.

Øv dig i at blive stille med dig selv. Vend opmærksomheden indad og mærk din krop.

Hvor mærker du følelsen i kroppen?

Vær bevidst om at det blot er en følelse og at den går over igen.

Mærk også om du har brug for at give los for følelsen.

Græd, råb eller på anden måde kom ud med det, så længe det ikke går ud over andre.


2. Få bevægelse i kroppen

Når dyr oplever noget voldsomt ubehageligt, så har de en tendens til at ryste ubehaget af sig.

Vi mennesker kan også opleve at kroppen begynder at ryste sig ved voldsomme hændelser.

Du skal endelig ikke stoppe disse rystelser.

Tværtimod vil jeg anbefale dig at ryste kroppen grundigt.

Når vi oplever et chok og kroppen stivner, har vi brug for at få det fastlåste løsnet op.

Normalt vil jeg ikke anbefale dig at rulle øjne – altså af andre. (Det skal du så heller ikke her).

Men har du fået et chok, kan det være en god idé også at få bevæget de muskler der styrer dine øjne.

Musklerne i dine øjne, kan nemlig også stivne og spænde op, når vi oplever et chok.

Endelig kan jeg varmt anbefale fri intuitiv dans. Fri dans er noget jeg selv dyrker og har undervist i. Det er fantastisk at give kroppen fri til at bevæge sig som den har lyst til.

Og det kan være effektivt til forløsning af chok og traumer.


3. Tag dybe vejrtrækninger

Når du har været udsat for et chok eller traume, vil du opleve en hurtig og overfladisk vejrtrækning.

Måske vil du også have en fornemmelse af at åndedrættet kort stopper, som om du holder på vejret.

Åndedrættet har stor betydning, når du vil skabe indre ro. Der findes flere gode åndedrætsteknikker.

Træk vejret helt ned i maven. Hold evt. en hånd på maven.

Tag langsomme og dybe ind- og udåndinger, med pause efter hver ind- og udånding.

Hav særligt fokus på en langsom udånding.

Det vil bidrage til større indre ro.


4. Tal med nogen om det du har oplevet.

At få talt med et menneske du har tillid til og få sat ord på ubehagelige oplevelser, kan i sig selv føles forløsende og som en måde at komme ud med sine tanker og følelser.

Fortæl om oplevelsen fra dit perspektiv. Hvad mærkede og følte du?

Du kan også vælge at tegne eller skrive om dine oplevelser og følelser, som en måde at give udtryk for dine oplevelser.

Endnu en måde at få stemme på dine oplevelser, er at synge.

Når vi synger, aktiverer vi samtidig vagus-nerven, der er med til at skabe ro i nervesystemet.


5. Tænk på et ”lysglimt”

Et lysglimt er et ressource- eller glædesfyldt øjeblik i dit liv.

Et tidspunkt i dit liv, hvor du følte dig tryg og fyldt med gode kærlige følelser.

Forestil dig at du er tilbage til det tidspunkt i dit liv.

Se omgivelserne for dig og fornem med alle dine sanser, at du befinder dig i det ”lysglimt”.

Mærk dine følelser og dine ressourcer her.

Du kan benytte dette lysglimt til at ændre dine følelser og berolige dig selv.


234 visninger2 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

2 Comments


Det er så fantastisk beskrevet - og fantastisk at vide vi kan forløse chok og traumer. Tak for det flotte blog indlæg

Like
Replying to

Tusinde tak for dine ord, Trine.

De varmer.

Like
bottom of page