top of page

Handelsbetingelser

1. Handelsbetingelser for kurser og uddannelser 
Betingelserne vedrører køb og tilmelding til kurser, der foretages fra hjemmesiden www.lenewallentin.dk, eller som modtages pr. telefon, brev, Messenger, SMS eller e-mail.

 

2. Tilmelding
Ved tilmelding via e-mail: kontakt@lenewallentin.dk bedes du venligst sende følgende oplysninger: dit navn, adresse, by, postnr., telefonnummer, e-mailadresse og navn på kurset og dato. Når du har tilmeldt dig kurset, modtager du en e-mail med bekræftelse på din tilmelding. 

3. Priser
Alle ydelser er uden moms (25%). Ydelser kan evt. være omfattet af prisreduktion/rabatter. Disse kan aldrig kombineres, ombyttes til kontanter eller gemmes til senere brug.

4. Fakturering og betaling 
Kurser o
g workshops faktureres med det fulde beløb inden start af ydelsen.
Bankoverførsel:
Registrerings nr. 2370 Konto nr.: 0806155969
MobilePay: 60714529
Angiv venligst dit navn eller fakturanummer ved betalingen.

 

5. Betalingsbetingelser 
Standard betalingsbetingelser er 8 dage netto, medmindre andet er angivet på fakturaen.
Ved betaling efter forfald tilskrives et rykkergebyr på kr. 100,- og renter på 0,70 % pr. påbegyndt måned. Der fremsendes rykker to gange. Manglende betaling videresendes til inkasso/advokat.

 

6. Afmelding og overflytning til anden aktivitet

Køb af kurser er bindende jf. dog punktet om ”Fortrydelsesret”.

NB: Fortrydelse af tilmelding accepteres IKKE, når der er under 45 dage til start af kurset.

7. Betingelser for din afmelding og overflytning af kurser/uddannelser

1. Ved din afmelding 60 dage før start tilbagebetales depositum/aconto beløb fratrukket kr. 500,- i adm. gebyr.

2. Ved din afmelding senere end 60 dage før kurset/udd. afholdes, tilbagebetales halvdelen af beløbet. Depositum betales ikke.

3. Ved din afmelding senere end 45 dage før kurset/udd. afholdes, mistes hele beløbet.

4. Når du har betalt for en aktivitet og bliver forhindret, tilbydes du, hvis der er plads på næste kursus/ uddannelse at deltage til        halv pris.

5. Afbud skal ske senest 10 dage før afholdelse af aktiviteten til kontakt@lenewallentin.dk, hvis du ønsker mulighed for at                  benytte dit kursus/udd. på et senere tidspunkt.

6. Ved din manglende deltagelse udleveres/fremsendes kursus-/uddannelsesmaterialet ikke.

7. Vælger du at afbryde din påbegyndte aktivitet uanset årsag, refunderes det indbetalte beløb hverken helt eller delvist. 

8. Fortrydelsesret   
I henhold til forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret ved e-handel. Dvs. at du har 14 dage til at meddele virksomheden Lene Wallentin Spirituel Vejleder, at du har fortrudt dit køb. Ved køb af kurser (herunder online kurser) og uddannelser er der 14 dages fortrydelsesret fra dagen efter købsdagen/bestillingsdagen. Jf. dog pkt. 7. Du kan ikke påberåbe dig fortrydelse efter start af kursus/uddannelse. Efter fortrydelsesrettens udløb refunderes iht. ovenstående afsnit om ”Betingelser for din opsigelse, afmelding og overflytning.” 

9. Forbehold for ændringer af kurser og uddannelser
Virksomheden Lene Wallentin Spirituel Vejleder forbeholder sig ret til ansvarsfrit at ændre tid, sted, underviser og indhold på foredrag, kurser og uddannelser mv. uden forudgående varsel. Virksomheden forbeholder sig ret til ansvarsfrit at aflyse en ydelse, hvis deltagerantallet bliver mindre end forudsat eller ved underviserens sygdom.

Ved virksomhedens aflysning af kursus refunderes dit indbetalte kursusgebyr, eller du kan få det overført til et andet kursus.

10. Rettigheder/ophavsret
(c) Alle rettigheder til produkter, workshops, kurser, kursus-/undervisnings-materiale, illustrationer, billeder, varemærker, foredrag og arrangementer, tekst på hjemmesider tilhører virksomheden Lene Wallentin Spirituel Vejleder. Overskridelse af rettigheder vil medføre retsforfølgelse med krav om erstatning. Ønsker du at videregive eller kopiere dele af materialet, skal du henvende dig til Lene Wallentin.

Gældende pr. 1. oktober 2020.

bottom of page