top of page

Som integrativ psykoterapeut, har jeg

et fagligt ståsted indenfor flere retninger.

Jeg plukker således af de mest effektive

redskaber tilpasset opgaven.

Mit faglige fundament bygger særligt på:

  • Systemisk- og Narrativ terapi

  • NLP

  • Gestaltterapi

  • Kognitiv terapi

  • Tankefelt terapi

  • Compassion fokuseret terapi og

  • Mindfullness

Psykoterapi og coaching

I terapien tager vi sammen et kig på det der udfordre dig.

Intet emne er for stor eller småt.

Jeg vil på en nærværende måde støtte og rumme dig ud fra dine ønsker og mål.

Vi vil f.eks. kigge på de tanker, mønstre, overbevisninger eller traumatiske oplevelser, der forhindrer dig i at nå dine mål og at leve fra et selvkærligt sted.

Jeg har erfaring i at forløse chok- og traumer på mange måder.

Vi vil finde dine ressourcer og det sted, hvor du kan være dig på en let, powerfuld og autentisk måde.

Jeg vil vejlede dig i, hvordan du selvkærligt kan tage ejerskab for din måde at være i livet på.

Jeg tilbyder desuden online terapi.

En session varer 1 time. Den første gang vil jeg dog afsætte 1½ time. 

Parterapi

I parterapien vil et centralt mål ofte være, at styrke jeres forhold, så det bliver mere kærligt, nærværende og intimt.

Et andet kunne være at få en afklaring på om I ønsker, at være i en kærlighedsrelation til hinanden.

Vi vil sammen kigge på de samspilsmønstre, der forhindrer jer i at få det forhold I ønsker.

Der er mulighed for at parterapien undervejs suppleres af individuelle sessioner.

Jeg vil på en kærlig måde understøtte og lytte til både din og din partners version af virkeligheden.

Vi kan f.eks. arbejde med jeres kommunikation, tilknytningsmønstre, konfliktløsning, samhørighed, de 5 kærlighedssprog mv. Jeg vil typisk og efter aftale med jer, give jer øvelser med hjem.

Hver session varer 1½ time.

Familiebehandling

Jeg tilbyder familiebehandling og vejledning til børnefamilier, der i kortere eller længere tid har oplevet problemer i relationerne eller hvor barnet / den unge mistrives. Børns mistrivsel kan ofte ses som et symptom og det er aldrig barnet, der er årsag til problemet. Det er problemet, der er problemet! Jeg tror på, at børn ofte får det bedre, når du / I som forældre, har overskud og trives. Jeg vil møde jer, der hvor I er, udfolde problemerne, afprøve mulige tiltag og styrke jer som familie.

Jeg arbejder primært systemisk og narrativt, men benytter også redskaber fra andre retninger.

Vi kan bl.a. arbejde med at afdække relationelle mønstre i familien ud fra et genogram, med kommunikationen i familien, benytte elementer fra MarteMeo, hvor vi kigger på det der allerede fungerer, sandplay, tegneterapi osv.

Vi tilrettelægger sammen et forløb med og uden barnet / den unge og evt. i samarbejde med relevante samarbejdspartere.

 

Hver session varer typisk1½ time.

Supervision

Jeg tilbyder individuel supervision til dig, der gerne vil have belyst en faglig problemstilling og opleve dig løftet personligt og fagligt.

Du kan være leder, medarbejder eller arbejde som selvstændig.

 

Hver session varer 1 time.

 

Jeg tilbyder desuden gruppesupervision til virksomheder af op til 8 personer pr. gruppe. Med en rummelig, anerkende og tydelig tilgang, vil jeg sammen med supervisanden udfolde problemstillingen.

Jeg benytter bl.a. reflekterende team og bevidning.

 

Ring og få en aftale!

Kurser

Udfold din indre KÆRLIGHEDSKRIGER

Eksklusivt online kursus for omsorgsfulde kvinder, der har glemt og mistet sig selv

og nu vil finde ind til et mere powerfuldt liv i selvkærlighed. 

Der vil til hvert modul være et tema med oplæg, øvelser og en kærlig meditation.

Du vil få adgang til en lukket facebookgruppe, hvor du kan hente inspiration og spare med andre skønne Kærlighedskriger kvinder. 

Der vil være 1:1-session indlagt.

Ønsker du at få magi ind i hverdagen og få det liv du drømmer om?

10 moduler over 10 uger

 

Vi starter igen d. 10. april 2022

Coaching og terapi
Parterapi
Familiebehandling
Supervision
Kurser
IMG_20210829_182858_115_edited.jpg
bottom of page