top of page

Psykoterapi & Coaching

I terapien møder jeg dig dér hvor du er, og sammen tager vi et kig på det der udfordrer.

 

Om du ønsker hjælp til:

 • lavt selvværd

 • sensitivitet

 • stress

 • angst

 • fobier

 • fastlåste og udfordrende relationer

 • eller noget helt andet…

så vil jeg på en nærværende måde støtte og rumme dig i din proces.

 

Udgangspunktet er dine ønsker og mål. 

 

Vi vil f.eks. kigge på de tanker, mønstre, hæmmende overbevisninger eller traumatiske oplevelser, der forhindrer dig i at nå dine mål og leve et balanceret og selvkærligt liv.

 

Da vi ved, at kroppen og det underbevidste sind i langt højere grad end hovedet husker alle positive såvel som ubehagelige hændelser i livet, vil jeg nænsomt guide dig i kroppen.

Jeg vil forløse eventuelle fastlåste chok- og traumer, der har lagret sig.

 

Jeg arbejder ressourcefokuseret og vil støtte dig i at finde dine ressourcer og det sted, hvor du kan være dig på en let, powerfuld og autentisk måde.

Jeg vil vejlede dig i, hvordan du selvkærligt kan tage ejerskab for din måde at være i livet på.

 

Som integrativ psykoterapeut, har jeg et fagligt ståsted indenfor flere retninger.

Jeg plukker således af de mest effektive redskaber tilpasset opgaven.

 

Mit faglige fundament bygger særligt på:

 • Systemisk- og Narrativ terapi

 • NLP

 • Gestaltterapi

 • Kognitiv terapi

 • Tankefelt terapi

 • Compassion fokuseret terapi og

 • Mindfulness

 

En session varer 1 time. Den første gang afsættes 1½ time.

Jeg tilbyder desuden online terapi.

bottom of page