top of page

Familiebehandling


Jeg tilbyder familiebehandling og vejledning til børnefamilier, der i kortere eller længere tid har oplevet problemer i relationerne eller hvor barnet / den unge mistrives. Børns mistrivsel kan ofte ses som et symptom, og det er aldrig barnet, der er årsag til problemet. Det er problemet, der er problemet! Jeg tror på, at børn ofte får det bedre, når du / I som forældre, har overskud og trives. Jeg vil møde jer, der hvor I er, udfolde problemerne, afprøve mulige tiltag og styrke jer som familie.

Jeg arbejder primært systemisk og narrativt, men benytter også redskaber fra andre retninger.

Vi vil bl.a. arbejde med at afdække relationelle mønstre i familien ud fra et genogram, med kommunikationen i familien, benytte elementer fra MarteMeo, hvor vi kigger på det der allerede fungerer, sandplay, tegneterapi osv.

Vi tilrettelægger sammen et forløb med og uden barnet / den unge og evt. i samarbejde med relevante samarbejdspartere.

 

Jeg har stor erfaring med familiebehandling som familierådgiver i Faaborg-Midt kommune og som terapeut i Barnets Blå Hus i Svendborg. 

 

Hver session varer typisk 1½ time.

bottom of page